Camping ‘De Val’

Voor de goede orde een aantal huisregels….

 • De camping is geopend van 1 april t/m 31 oktober 2022.
 • Bij aankomst en vertrek dient u zich te melden bij de receptie. Dit geldt ook voor bezoekers.
 • Dagtarieven gelden van 12:00u tot 11:30u. Andere aankomst- en vertrektijden zijn alleen mogelijk in overleg met de beheerder.
 • Van 23:00u tot 8:00u is het stil op het terrein, motorisch verkeer is dan niet toegestaan.
 • Uw auto dient u op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren. Het parkeren op paden of vrije kampeerplaatsen is niet toegestaan. Bezoekers kunnen auto’s parkeren bij de receptie.
 • Op het gehele terrein van de camping geldt een maximumsnelheid van 5 km per uur.
 • Het huisvuil kunt u kwijt in de daarvoor bestemde containers. Wij verzoeken u het afval strikt te scheiden van glas, plastic, papier en GFT afval en te deponeren in de juiste containers. Wij staan voor een duurzame samenleving en zullen afval gescheiden afvoeren.
 • De staanplaats dient ongeschonden en schoon te worden achtergelaten. Het graven van gaten e.d. om en rond de caravan en tent is niet toegestaan. Eventuele schade aan de kampeerplaats zal worden verhaald op de huurder.
 • Het gebruik van ‘dichte’ grondzeilen is niet toegestaan, we zijn trots op ons groene gras.
 • Honden van onze gasten zijn toegestaan mits deze zijn aangelijnd op de gehele camping, ook op uw kampeerplaats. Honden dienen buiten de camping te worden uitgelaten, ‘ongelukjes’ dienen direct te worden opgeruimd.
 • Voor het uitspoelen van surf-, duikpakken e.d. staan er speciale bakken buiten het sanitair. Ook vis en groente enz. dienen hier schoongemaakt te worden. Het storten van afvalwater en chemisch toilet is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde afvalput, dus niet in de toiletgebouwen!!
 • Roken in de toiletgebouwen is niet toegestaan.
 • Drugsgebruik, in welke vorm dan ook, is op de gehele camping niet toegestaan!!
 • Barbecueën is alleen toegestaan op originele grill en uitsluitend met houtskool en mag geen schade of overlast veroorzaken. Open vuur is ten strengste verboden op de gehele camping!
 • Het volume van radio, televisie e.d. dient zodanig te zijn afgestemd dat andere gasten hier geen hinder van ondervinden.
 • Stroom is bij elke kampeerplaats beschikbaar tot max 6 ampère. Op deze plaatsen is het gebruik van hoog verbruikers (zoals elektrische kachels, -dekens en aircoinstalaties e.d.) niet toegestaan!!
 • Het onderverhuren van kampeermiddelen is uitsluitend toegestaan na overleg met de campingbeheerder. Hiervoor zal een bedrag in rekening gebracht worden, verhuurders blijven aansprakelijk voor schade.
 • De directie van camping ‘De Val’ behoudt zich het recht voor om personen, kampeermiddelen, voertuigen e.d. van het terrein te (laten) verwijderen. Bij verwijdering of vervroegd vertrek is er geen recht van restitutie van het betaalde kampeergeld.
 • Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing of diefstal van zich op onze camping bevindende goederen of voor ongeval van mens en dier aanvaarden wij niet! U dient zelf zorg te dragen voor de benodigde verzekeringen.